Søndag 19. februar 2023

C-stævne i spring

Stævnet afholdes på FInstrupgaard, Dallvej 5, 9230 Svenstrup

 

Hest lørdag og søndag - pony søndag

 

Ved efteranmeldelse eller for udenlandske ryttere der tilmelder på mail opkræves et gebyr på 50,- pr rytter

 

Tilmelding skal ske på go (https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00043631)- udenlandske ryttere kan tilmelde på mail: louiseoestgaard@gmail.com

 

Henv. til stævnearrangøren skal ske på mail - ikke sms

 

Konto 9070 - 1625657861 

IBAN DK2890701625657861

BIC/SWIFT VRAADK21

Mobil Pay: 35668 - husk at sende kvittering på mail

 

Konto nr til tilbagebetaling og til doteringer skal sendes til sekretariatet senest 3 dage efter stævnet. Stævnearrangøren skal returnere beløbet senest 14 dage efter stævnet.

 

Ved færre end 15 startende (inkl.) nedsættes doteringerne jf DRF reglement  med 30%.

 

Sidste frist for framelding med 50% retur er kl. 18.00 d. 15/2-23

 

SAO forbeholder sig ret til at lukke for yderligere tilmeldinger før sidste tilmeldingsfrist, hvis deltagerantal ser ud til, at overstige det antal det måtte være muligt at afvikle på én dag. SAO forbeholder sig ret til, at nægte tilmeldte ryttere start hvis betaling mangler.

 

Hunde skal føres i snor på stævnepladsen og deres efterladenskaber skal samles op. 

 

Al ophold og færdsel på stævnepladsen og områderne sker på eget ansvar. Det samme gælder også ved tyveri under stævnet. 

 

SAO følger gældende regler i forhold til  herpes og covid19