Onsdag 28. februar 2018

Generalforsamling for SAOS medlemmer

 

Sportsrideklubben Aalborgs bestyrelse indkalder til generalforsamling 
 
 
Generalforsamlingen er for klubbens medlemmer, og ønsker du at deltage, er det vigtigt at få tjekket om medlemskabet er bragt i orden, da det er en forudsætning for at stemme. Medlemskab kan købes på dagen via mobilepay.
 
Er der emner til dagsorden eller opstillere bedes disse være indmeldt inden 1. februar til Lone Hecter: loko@stofanet.dk
 
Sidste års uddelte pokaler bedes indleveret til kontoret. Kontoret er åben onsdage. Kommer du udenfor kontorets åbningstid, kan pokalerne afleveres i handicapafdelingen.
 
For at vi kan udlevere pokaler for 2017, bedes alle der vil i betragtning indrapportere deres point fra DRF GO senest 2 uger før generalforsamlingen d 14 februar til Karina Mellergaard Mortensen
karina_mellergaard_mortensen@hotmail.com
 

dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6. Valg af formand for og medlemmer af de øvrige udvalg.

7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.
8. Eventuelt.