Bestyrelse

Forretningsudvalg

Lone Hecter
Formand
Kontakt: 20 66 91 70

Karina Mortensen
Næstformand
Kontakt: 22 98 03 58

Per Boe Larsen
Kasserer
Kontakt: 20 32 96 47

Louise Østgaard
Sekretær
Kontakt: 26 81 08 33

Øvrig bestyrelse

Stævne- og sport
Kirsten Aagaard Gregersen
Kontakt: 20 41 24 36

Sponsor- og marketing
Marianne Bolette Thomsen
Kontakt: 21121972

Vacant
Finstrupgaard elevskole

Revisorer

Statsautoriseret revisonsfirma Beierholm