< Tilbage

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for SAO’s medlemmer10-02-2020 - 13:55

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19.30 i Cafeteriaet på SAO

 

 

 

Dagsorden:

 • Velkomst v/ formanden
 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af næstformand – Karina Mortensen modtager genvalg.
 • Valg af kasser – Per Boe Larsen modtager genvalg.
 • Valg til øvrige udvalg.
 • Valg af statsautoriseret revisorfirma.
 • Eventuelt

Indkomne forslag:

< Tilbage