< Tilbage

Opsadling og parkering for tilkørende ryttere27-04-2017 - 21:20

SAO har mange tilkørende ryttere som kommer for at få spring- og dressurundervisning og ride i hallen. For at der kan være plads til alle og samtidig mindske risiko for spredning af smitte mv. vil hønsehuset blive det nye opsadlingssted for tilkørende ryttere fra 1 september. 

 

 

Fra dags dato er det ikke tilladt at låne tomme bokse, med mindre man har en aftale.. Hvis udefra kommende ryttere ønsker at vaske deres hest efter endt ridning, skal dette foregår på vaskepladsen i gården.

 

Ligeledes foregår al parkering for udefra kommende ryttere på pladsen bag hal A eller langs hækken på

vejen forbi gæstestalden. Det er ikke tilladt at holde langs gæstestalden, på pladsen foran gæstestalden

eller på området og græsplænen omkring den udendørs springbane. Hestepærer og andet strøelse fra

traileren, der er ’tabt’ i forbindelse med af- og pålæsning skal samles op.

 

Disse regler er vedtaget for at minimere risikoen for smittefare i forbindelse med den florerende kværke,

samt for at tilgodese stedets opstaldere, der har førsteret til at benytte faciliteterne i staldene.

 

Opstaldere bedes rydde hønsehuset inden sommerferien. 

Der vil blive gjort plads til foder i den nuværende løsdrift stald (gamle ponystald).

I løbet af sommerferien vil hønsehuset undergå renovering, hvilket inkluderer ny skydedør og stolper til kæder.

 

 

venlig hilsen

Bestyrelsen

< Tilbage