Bestyrelsen

Formand
Lone Hecter, tlf.: 20 66 91 70

Næstformand
Karina Mortensen, tlf.: 22 98 03 58

Fung. Kasserer
Per Boe Larsen;tlf.: 20 32 96 47

Sekretær
Lone Majland, tlf.: 20 23 63 10

Stævne- og sport
Louise Østgaard Larsen, tlf.: 26 81 08 33

Sponsor og marketing
Helle Madsen

Cafeteria og velfærd
vacant

Finstrupgaard elevskole
Lene Burgaard, tlf.: 22 16 76 54

Annebergvej elevskole
Linda Jacobsen, tlf.: 60 85 37 71