Velkommen til elevskolerne i SAO

Indmeldelse, aflysninger og opsigelse

  • Tilmelding til undervisning skal ske via klubbens betalingssite, efter aftale med elevskolens kontaktperson, www.sao.klub-modul.dk. Priser kan ses på betalingssitet eller her på klubbens hjemmeside under "Priser", herunder "Elevskole".

  • Der betales månedsvis forud for undervisning, hvilket også gælder for den måned der tilmeldes, uanset indmeldelsestidspunkt.

  • Alle brugere af klubbens faciliteter og services, herunder elevridning, skal være aktivt medlem af SAO. Der betales fuld pris for halvårligt medlemskab ved indmeldelse samt kontingent d. 1/5 og 1/11.

  • Elevskolen holder lukket i sommerferie, efterårsferie, vinterferie, juleferie og påskeferien.
Ingen timer tabt pga. ferie eller helligdage refunderes. Dog er juli betalingsfri.

  • Timer tabt pga. eget fravær, uanset årsag, refunderes ikke.

  • For timer, som aflyses af klubben, f. eks pga. arrangementer i klubben, der forhindrer elevundervisningen, refunderes timens værdi, som er en fjerdedel af den månedlige betaling.

  • Der er en måneds opsigelse af betaling til d. 20. i en måned på både undervisning og medlemskontingent.

  • Al færdsel og ridning på ridecentrets område er på eget ansvar.