< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling20-02-2017 - 18:58

Hermed offentliggøres revideret dagsorden til generalforsamling d 28 februar kl 19.30

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Fastlæggelse af valgbarhed
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Forslag til vedtægtsændring
  7. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
  8. Valg af formand for og medlemmer af de øvrige udvalg.
  9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.
  10. Eventuelt.

 

Der er fremsendt et forslag til afstemning(punkt 3) og bilag er vedlagt.

< Tilbage