< Tilbage

Nyhedsbrev for februar 2017 20-02-2017 - 22:55

 

Jeg har en ukuelig tro på, at det kan lykkes at trække i samme retning, og det vil jeg her plædere for med dette nyhedsbrev. 

Som mit standpunkt i det forrige nyhedsbrev var og stadig er, så kan man bruge utrolig meget godt krudt på, at finde fem fejl, og da især hos den man er uenig med. Det relevante i den her situation som klubben befinder sig i er;

 

Hvordan kommer vi videre?

 

Vi har alle fået prisstigninger, sådan er det! Nogen har fået mere end andre af den simple årsag, de køber flere ydelser. Der er ingen af os der kan lide det. I den sammenhæng skal man også være opmærksom på, der ikke har været prisstigninger i mange år.

 

Det er vist gået op for de fleste nu, at underskuddet ikke er opfundet ud af den blå luft. Der kan findes utallige årsager, afhængig af hvor langt man går tilbage i tiden, men det har været og er vores intentioner at se frem.

Vores kreditorer er der taget hånd om alle sammen. Vi har et godt samarbejde med vores pengeinstitut, senest har vi været til møde i dag. Den udarbejdede handlingsplan er godkendt og bakkes op i sin helhed af Sparekassen, og planen vil blive fremlagt på generalforsamling.

 

Vi i bestyrelsen er i løbende dialog omkring regnskabet, derfor er vi også så vidt muligt alle involveret i bankmøderne. Vi får hjælp fra Merete Toftum til opsætning af nyt økonomiprogram, således at vi kan lave alt i forhold til regnskab selv og derved spare penge på revisor, som vi pt. Skylder 70.000 kr. i øvrigt.

 

Hvorfor fortæller jeg dette?

 

Fordi der er mange der igennem tiden og sidste år til generalforsamlingen, var ude med kritiske røster vedr. udgifter til ekstern bogføring, nu gør vi det selv!

 

Det har handlet utrolig meget om økonomi for os i bestyrelsen. Om man kan lide det eller ej, så har det handlet om ”damage kontrol” og i den forbindelse vil jeg godt sige, at var Per ikke trådt til midt i januar som ny kasser, havde den siddende bestyrelse ikke haft grundlag for, at drive rideklubben videre på daværende tidspunkt. Så kan man tale stram økonomistyring, eller hvad man vil, men det skal slås fast med syvtommer søm, at det har handlet om, at få overblik over situationen og få lavet en handleplan, der kunne sikre Saos eksistens.

Når det er sagt, skal man også sige, at der nu (og først nu) er blevet udarbejdet et likviditetsbudget der sikre, at der er penge til at betale regninger. Man kan og skal ikke tage nogen beslutninger før det er gennemarbejdet. Uagtet der er mange interesser i spil.

 

Vi har været i dialog med både medlemmer og ikke medlemmer ,har vi erfaret, omkring springningundervisning.  Men det ville have været useriøst, hvis vi, på baggrund af det pres vi blev mødt med, bare havde sagt; vi fortsætter og lader stå til. Det kunne vi ikke.

Derfor kan vi, på baggrund af vores driftsbudget (nærmere gennemgang af disse vil finde sted på generalforsamlingen) præsenterer den løsning, vi har fundet frem til.

 

Det vil være muligt, at fradrage 200 kr. på springundervisningen til de ryttere, der benytter undervisningen om mandagen. Egen betaling vil herefter være kr. 350,00 for at springe ved ekstern underviser Hans Ley om mandagen, hvis man er opstalder.

Yderligere har man planer om, at alle opstaldere der er med i wrap ordningen vil få givet wrap af personalet. Dette kan lade sig gøre med den personale konstellation, som den er i sin nuværende form.

 

 Vi taler ikke så meget om dem, men de melder fuldt hus på Annebergvej, både i elevundervisningen og handicapridningen. På Finstrupgaard går det også godt både i ridefysioterapien og elevundervisningen, men det sker ikke af sig selv der er mange der arbejder hårdt på, at lave et godt job.

I ride fysioterapien er man meget opmærksom på, at holde udgifterne nede og de udnytter ressourcerne på bedste vis. Vores elevheste, trænger til en saltvandsindsprøjtning, og det må vi have gjort noget ved, når vi har betalt de to som vi skylder penge på først. Og så skal der findes penge til et par nye. Nogen gode ideer?

 

Jeg kan med total og usvigelig sikkerhed i stemmen sige, at alle i den siddende bestyrelse arbejder hårdt på, at få fundamentet sikret. Til at gå med i dette arbejde har Helle Madsen, sagt ja til at sætte sig på sponsorposten i bestyrelsen.

Vi vil gerne fortsætte vores arbejde med, at løse den her opgave i fælleskab, hvorfor det er vigtigt at den samlede bestyrelse får mandat til at fortsætte denne opgave.

 

 

Med venlig hilsen

Lone Hecter

< Tilbage