Beredskabsplan for SAO

 • Ring 112
 • Oplys dit navn, hvor du ringer fra: Sportsrideklubben Aalborg, Dallvej 5, 9230 Svenstrup, samt dit telefon nummer, så alarmcentralen kan ringe tilbage til dig ved evt. telefonafbrud. – Hold altid kontakten med alarmcentralen i telefonen til de selv siger, at du må afbryde samtalen.

Ved personskade
 • Sørg altid for, at der er en ved den tilskadekomne. – Er I flere på stedet, så hjælp hinanden med den tilskadekomne eller at fange en evt. løs hest.
 • Sørg for at der er en person ude ved vejen, som kan tage imod Falck/brandvæsnet.
 • Ved styrt fra hest, er det vigtigt ikke at flytte og rykke i den, der er tilskadekommen. Der kan være skader som ikke umiddelbart kan mærkes af rytteren eller observeres af dem omkring. Er man det mindste i tvivl 112.

Førstehjælpsudstyr findes i personalets ”kaffestue”, på handicapafdelingens kontor samt elevskolens kontor (det lille rum ved indgangen til hal B).

Der findes hjertestarter ved McDonalds og Dall Villabys sportsplads.

Ved brand
1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.
2. Bekæmp branden med det udstyr vi har.
3. Børn under 16 år samles ved den udendørs dressurbane. De må IKKE deltage i brandbekæmpelsen.
4. Hvis det er muligt, lukke hestene ind i hal B og åben evt. ned til hal C.
5. Luk ALLE døre/mellemdøre og vinduer

HUSK!
 • Orienter dig om, hvor brandsluknings materiel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER. Oversigt over brandslukningsudstyr findes i cafeteriet i hal A.
 • Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge deres boks.

Ved indbrud
Kommer du en dag på rideskolen og ser, at der har været indbrud, må du aldrig gå ind, hvor indbruddet har været, da dette kan ødelægge vigtige spor/DNA efter gerningspersonen. Kontakt politiet på 114 samt en fra bestyrelsen; formand Lone Hecter 20 66 91 70 eller næstformand Karina Mortensen 22 98 03 58.

Adressen på klubben er: Sportsrideklubben Aalborg, Dallvej 5, 9230 Svenstrup.
Ved behov for psykiskførstehjælp

Gælder for alle, som har været involveret i og/eller overværet en ulykke, tilskadekomst eller sygdom

1. Bliv ved den tilskadekomne til, der kommer hjælp.
2. Kontakt herefter straks formanden Lone Hecter 20 66 91 70 eller næsteformand Karina Mortensen 22 98 03 58 og informer om ulykken.
3. Vurder i samråd med formanden eller næsteformanden behovet for akut psykisk førstehjælp eller om der skal ydes psykiskførstehjælp ved et planlagt møde efterfølgende. Alle involverede og berørte personer tilbydes psykisk førstehjælp.

Tommelfingerregler for psykisk førstehjælp

Det er vigtigt:
 • at tage hånd om den til skadekomne og øvrig involverede
 • at lytte og rumme
 • at spørge til situationen
 • at vise omsorg og nærvær
 • at følge den tilskadekomne og andre involveredes behov
 • at imødegå selvbebrejdelser
 • at acceptere alle følelser

Undgå:
 • at tale for meget selv, styre samtalen
 • at fortælle om egne oplevelser
 • at bagatellisere, analysere og forklare
 • at blive forlegen over egne eller andre følelser
 • at bebrejde eller kritisere den tilskadekomne og øvrige involverede